WON предлага
  • Събиране на отработено готварско олио от растителен произход
  • Осигуряване на правилно и безопасно третиране на отработеното готварско олио
  • Оползотворяване на отпадъка и превръщането му в био енергия