WON гарантира
  • Отработеното готварско олио няма да се използва като храна за животни
  • Отработеното готварско олио няма да се използва като гориво без задължителна предварителна обработка