Партньорство
  • Основание за извършване на дейностите – сключване на двустранен договор.
  • Дейността ни е изцяло синхронизирана с европейското и българското законодателство, вкл. със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. В тази връзка фирмата ни притежава необходимите регистрационни документи от МОСВ-РИОСВ и БАБХ