Нашите услуги
  • Изкупуване и извозване на отработени мазнини
  • Извозване на био-разградими отпадъци и СЖП
  • Професионално измиване на системата за аспирация