Професионално измиване на аспирация

Професионално измиване на филтрите/питите за аспирация – цена според степента на замърсяване.
Професионално измиване на аспирационните чадъри и въздуховоди. Цена след оглед.
Професионално измиване на мазниноуловители (контейнерни) – цена според степента на замърсяване.
Целогодишно, по договорен график за всички обекти на територията на гр. София, Пловдив и Варна.

Процес на работа

Договаряне по телелефона

Извършване на оглед/офериране

Събиране на елементите

Измиване

Връщане на елементите

Галерия