За УОН

  • УОН е водеща компания в преработването на отпадъци и суровини за био енергия.

  • Сертифицирана по стандартите на ISCC DE.

  • Собствена мрежа с национално покритие за събиране на отпадни мазнини.

  • Собствен автомобилен парк от 30 лекотоварни автомобила.

  • Собствени рафинерии за пречистване на отпадни мазнини в София, Пловдив и Варна.

  • Допринася за опазването на околната среда.

  • Дейността ни е изцяло синхронизирана с европейското и българското законодателство, вкл. със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. В тази връзка фирмата ни притежава необходимите регистрационни документи от МОСВ-РИОСВ и БАБХ.

Какво предлагаме?

Изкупуване
и извозване на отработено олио

Извозване
на БИО-отпадъци и СЖП

Професионално
измиване на аспирация

Партньорството с УОН спестява вредни емисии!

5500+

тона спестени вредни емисии СО2 от предадени на УОН отработени мазнини.

60000+

тона съхранени подпочвени води.

до 8%

от всеки литър дизелово гориво съдържа биодизел произведен от отработени мазнини.

5000+

доволни партньори.
ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА
БАБХ
РИОСВ
Прокуратура
Golden Sands
Bansko Ski
Street Chefs